Werkgever

De WGA-lasten voor arbeidsongeschikte (ex)werknemers vormen voor veel organisaties een grote en onoverzichtelijke kostenpost. Een kostenpost waarin, met name grote en middelgrote organisaties met een hoge WGA-instroom, veel kunnen besparen. Nog veel te vaak zien we dat beschikkingen van het UWV niet kloppen, waardoor de kosten voor de werkgever onnodig hoog oplopen en werknemers niet de uitkering ontvangen waar zij recht op hebben. WGA Correct zorgt voor een rechtmatige beoordeling van uw (ex)werknemers. Zo dragen we bij aan een beperking van uw schadelast en ontvangt uw werknemer de uitkering die hem toekomt. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? We gaan graag met u in gesprek!

De juiste uitkering

Bij ziekte van een werknemer moet u als werkgever zijn loon doorbetalen. Deze doorbetalingsverplichting is 24 maanden. Is een werknemer langer dan 2 jaar ziek, dan krijgt hij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering valt onder de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en bestaat uit twee regelingen:

  • Wanneer uw werknemer volledig duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt hij een IVA-uitkering (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten) van het UWV.
  • Wanneer uw werknemer voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt is of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een WGA-uitkering (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Per 2017 geldt deze regeling voor vaste én tijdelijke werknemers.
  • Is uw werknemer voor minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij geen uitkering inzake Wet WIA/WGA. Mogelijk kan uw werknemer wel een WW-uitkering ontvangen van het UWV.

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA? Dan wordt de ziekteperiode (WGA) van de werknemer nog 10 jaar aan u doorbelast. Dit kan al snel oplopen tot hoge bedragen, zoals te zien in onderstaand rekenvoorbeeld en de tabel:

De juiste uitkering

Onderstaande tabellen geven inzicht in de kosten voor u als werkgever in combinatie met het salaris en het afkeuringspercentage van de werknemer.

Medische beperkingen vertaald naar functionele mogelijkheden

Ook wanneer uw werknemer wel onder de WGA-regeling blijkt te vallen, is er ruimte voor besparing en verbetering. Onze medisch specialisten geven een eerlijk beeld over wat uw werknemer nog wel kan.

Inzicht in een onbekend en ondoorzichtig terrein

Voor veel werkgevers is het proces met het UWV een onbekend terrein of het is zo ondoorzichtig dat ze de door het UWV opgelegde premie maar voor lief nemen. Overigens is de oplegger van de premie, het UWV, ook de beoordelaar van de mate van arbeidsongeschiktheid van uw werknemer én de organisatie die gedurende de 10 jaar van ziekte de voortgang monitort en periodiek moet controleren. Dit zijn 3 petten onder 1 dak. WGA Correct is een onafhankelijke organisatie. Met een integrale, heldere en snelle aanpak geven we u inzicht in dit onbekende en ondoorzichtige terrein en zorgen we voor een eerlijke beoordeling van uw (ex-)werknemer. Bekijk onze casussen om alvast een idee te krijgen van wat je van ons kunt verwachten.

Bent u benieuwd hoe we u kunnen helpen? Of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.