Werknemer

Wanneer u als werknemer langdurig arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met allerlei procedures, regelingen, verplichtingen en overleggen met de werkgever, arbodienst en/of bedrijfsarts. Er komt veel op u af en dit kan best overweldigend zijn. Werknemers hebben vaak dan ook behoefte aan ondersteuning in dit ingewikkelde proces. Ook de werkgever heeft er baat bij als de werknemer een helder beeld heeft van het traject. Transparantie vinden we daarom erg belangrijk. We bieden dan ook een helder traject met concrete stappen.

Voordelen

One-stop-shop: alle beeldvormende afspraken op 1 dag

1 aanspreekpunt bij het administratief proces

Snelle doorlooptijd: binnen 3 weken de uitslag

Grote kans op baanbehoud

Heldere communicatie: volledige verslaglegging digitaal en in te zien door de werknemer