WGA-kosten

WGA-kosten zijn voor een werkgever een hoge en vaak ook onbegrepen kostenpost. De werknemer is ziek uit dienst gegaan, contact is er vaak niet meer en een derde organisatie (vaak UWV) beoordeelt de verdiencapaciteit van uw ex-werknemer.

Heeft dat voor alle werkgevers consequenties?

Nee, maar mocht uw loonsom boven de €3 miljoen uitkomen dan wordt het percentage arbeidsongeschiktheid van uw ex-werknemer op u verhaald.

Als u niks doet bent u overgeleverd aan derden, in veel gevallen het UWV. Zij hebben geen belang bij een herbeoordeling van een WGA-status, het wordt immers toch wel betaald. Door een grondige dossierstudie en gericht onderzoek naar de klachten van de werknemen krijgt u een zuiverder beeld van wat er aan de hand is en wat iemand nog wel kan. Deze expertise wordt door het UWV zelden of nooit ingezet.

De afgelopen jaren hebben wij geregeld ervaren dat onderzoeken, diagnoses en behandelingen voor wat betreft de arbeidsongeschiktheid traag en niet secuur verlopen. Het is dan ook eerder regel dan uitzondering dat artsen worden ingehuurd voor een expertise die buiten hun eigen vakgebied ligt. Ook zien we steeds vaker dat artsen, van wie bekend is dat zij al jaren geen patiëntenzorg meer leveren, gevraagd worden om hierover een uitspraak doen. Wij vinden hier iets van.

Na jarenlange samenwerking hebben we onze krachten gebundeld. Dit heeft geresulteerd in WGA Correct, wij beoordelen en diagnosticeren door middel van hoogwaardige, specialistische expertise mensen die (langdurig) ziek en/of arbeidsongeschikt zijn verklaard. Daarnaast ondersteunen wij de werkgever bij de onderbouwing van beroep- en bezwaarprocedures.

Wij staan voor u klaar.

Steven van Gaalen

Maarten de Groot

Marc de Boer

Stefan Kragten